Talu külastus

Ettetellimisel on võimalik talu külastus. Sobib erinevatele huvilistele, näiteks:

  • inimesed, kes sooviksid maale kolida ja tahavad maaelust ja taluelust rohkem teada. Siin on võimalik näha, katsuda, teha ja lisaks saab praktilisi nõuandeid loomadest, toimetulekust, rahastamisvõimalustest maal.
  • lastega pered, kes soovivad, et laps oleks elus päris lehma katsunud ja kana näinud. Talus on praegu lehmad, kanad, kaks paabulindu, kaks kalkunit, koer ja kassid. Lisaks loomade, lindude vaatamisele saab kaasa osta ja kohapeal tarbida talutooteid.
  • koolidele või lasteaedadele ekskursiooniks. Võimalik koostada laste vanust arvestav programm, mis sisaldab ka harivat poolt.
  • väikemeiereid rajada plaanivatele või laiendada soovivatele inimestele, kuna talu meiereis on võimalik tutvuda ettevõtte NessaT poolt müüdavate seadmetega. Seadmetele on nüüd lisandunud roostevaba mööbel.

Tähelepanu! Külastus on tasuline. Tasu suurus sõltub inimeste arvust ja külastuseks planeeritud ajast.

Advertisements