Maastikukaitseala

Ura maastikukaitseala asub Pikavere ja Ura küla vahel, teiselt poolt piirneb Iska, Tamme ja Joonuse külaga. Tegemist on üle 200 ha suuruse alaga.  Maastikukaitsealal on kaitse alla võetud elupaigatüübid kadastike, liigirikaste madalsoode, vanade laialehiste metsade, puiskarjamaade ning soostuvate ja soo-lehtmetsade kaitseks. Lindudest leidub kaitsealuseid: sookurge, jõgitiiru, roo-loorkulli ja hallpõsk-pütti. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.

Info pärineb “Ura maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” (RT I 2007, 36, 237)

Paraku ei märgita ülalnimetatud dokumendis, et tegemist on Pärnumaa suurima karstialaga…

Igatahes meie oleme asunud maastikukaitseala osa nii taastama, kui hooldama. Ura maastikukaitsealal leidub väga palju kiviaedu, osa neist on juba taastatud, osa veel tegemata ja kilomeetrite kaupa jääb neid sinna veelgi. Lisan pildi, kus kevadel sulab välja üks taastatud aedadest.

Maastikukaitselal asub Kurni talu. Nii palju on kunagisest hiilgusest alles jäänud:

pildistatud 21.04.2011

Ja nii astub siin kevad edasi.

Pildistatud 07.05.2011

Advertisements